orexplore-inlandsinnovation

Orexplore har fått en finansiering på 3 miljoner kronor från Inlandsinnovation och ska nu etablera en närvaro i regionen. Fonden verkar för att öka tillväxtpotentialen och den internationella konkurrenskraften för företag i norra Sveriges inland. Orexplore har utvecklat en portabel röntgenscanner för analys av metallinnehåll i malmer.

I ett första steg omfattar finansieringen 3 miljoner kronor för produktutveckling och etablering. Därefter planeras exportlansering.”Vi är oerhört glada och stolta över att Inlandsinnovation beslutat att investera i Orexplore, som en av sina tre första investeringar. Satsningen stärker väsentligt vår förmåga att utveckla bolaget”, säger Kevin Rebenius, VD på Orexplore.”Inlandsinnovations profil passar oss väldigt väl med anledning av den starka förankringen till Norrlandsregionen där gruvindustrin och våra kunder finns. Målsättningen är att etablera tillverkning och närvaro i regionen inom de närmaste 12 månaderna”, säger Kevin Rebenius.