PCT-Almi

PCT Systems AB har fått ett företagslån från ALMI på 560 000 SEK. Bolaget levererar lösningar för effektiv, kostnadsbesparande och säker rengöring av rör. Pengarna ska användas till att ställa om från styckeproduktion till industriell serieproduktion och marknadsintroduktion på NordBygg.

”Vi är mycket glada för förtroendet från ALMI och pengarna ger ossmöjlighet att utveckla, lansera och marknadsintroducera våra produkter.Kunderna kommer att uppleva en ny nivå när det gäller säkerhet, arbetsmiljö ochteknisk prestanda”, säger Markus Sparflo, VD på PCT Systems.PCT Systems lanserar en ny produktserie som tillsammans med nuvarandeproduktutbud kommer att svara mot det stora effektiviseringsbehov som finns påmarknaden idag. PCT Systems erbjuder ökad säkerhet och prestanda minskat antalinvolverade arbetskrafter jämfört med existerande lösningar på markanden idag.