Pilum-Entrans

Miljöteknikbolagens gemensamma erbjudande ger kunden en väsentlig förbättring av prestanda. För en hetvattenpanna som har fossil spetsvärme kan besparingarna bli upp till 25 procent och upp till 50 procent för vissa industrikunder. Målet är att tillsammans erbjuda turnkey-lösningar och ett bredare gemensamt produktutbud.

Genom att kombinera Pilums värmeåtervinning genom kondensering med Entrans FlexiGen-produkter för el-, värme- eller kylproduktion, skapas goda möjligheter till en effektiv process som, utöver rökgaskondenseringens effekter, ger möjligheter till produktion av el, värme eller kyla eller en kombination av dessa beroende på behov eller kostnadsbild.  ”Våra produkter FlexiGen 50/100/250 kommer tillsammans med Pilum och deras erfarna projektorganisation erbjuda kunderna fantastiska möjligheter att avsevärt kapa energikostnaderna och miljöbelastningen”, säger Johan Hellqvist, VD på Entrans AB”Vi ser stora möjligheter till en utökad marknad och lovordar Entrans produkter som är effektiva och kompakta med en mycket bra verkningsgrad jämfört med andra produkter på marknaden”, säger Jan Törner, VD på Pilum AB. www.entrans.sewww.pilum.se