SEEC-norra-djurgårdsstaden

I kvarteret Abisko i Norra Djurgårdsstaden installerar SEEC just nu ett energi- och kostnadseffektivt uppvärmningssystem som bygger på smart lagringsteknik. Sommarens värme lagras i ett energilager baserat på borrhål i marken som laddas ur under vinterhalvåret. Energilagret styrs via ett patenterat styr- och reglersystem som effektivt mäter och hanterar energiflödet i borrhålslagret.

Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Fastighetsbolaget Reinhold Gustafsson kommer att bygga en fastighet med hyresrätter och har valt ett borrhålslager från SEEC för uppvärmning. Borrningen för lagret startar inom de närmaste dagarna och systemet beräknas vara i drift vid årsskiftet.”Anledningen till att vi valt SEECs lösning för uppvärmning av vår fastighet i Abisko är att vi anser att det är marknadens mest effektiva system. Den årliga energiförbrukningen kommer att vara avsevärt lägre än de krav som ställts för nybyggda fastigheter i Norra Djurgårdsstaden. Med denna lösning når vi ett hållbart byggande för både miljön och ekonomin”, säger Jan Kruhsberg, VD på Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB.”Vi är mycket glada att Reinhold Gustafsson valt SEECs teknik för uppvärmningen av sin fastighet i Norra Djurgårdsstaden. Framtidens klimatmål kräver effektiva och smarta lösningar och vi hoppas få möjligheten att installera vårt borrhålslager i fler fastigheter i den nya miljöstadsdelen”, säger Johan Larsson, sälj- och marknadsdirektör på SEEC.Läs mer om SEEC www.seec.seLäs mer om Norra Djurgårdsstaden http://www.stockholm.se/norradjurgardsstadenLäs mer om fastigheten http://www.rgforvaltning.se/abisko.html