Encare-finansiering

Medicinteknikbolaget Encare har avslutat en lyckad nyemission och tar in 4 MSEK. I investeringen deltar Almi Invest, en affärsängel samt den befintliga ägaren STING Capital. Med Encares IT-produkter kan opererande kliniker minska antalet komplikationer, förkorta vårdtiden och standardisera behandlingen till Best Practice. Kliniker som idag använder ERAS Care System har kunnat visa på markanta förbättringar i patienternas livskvalitet.

”Vi börjar nu introducera konceptet på flera kliniker i Sverige och utbildar Excellence Centers på flera ställen i Europa under 2012 för att expansionen på allvar ska kunna starta under den senare delen av 2012 och under 2013”, säger Magnus Stafsing, VD på Encare.”Kraven på förbättring och effektivisering inom vården ökar ständigt. IT i vården har hittills handlat mycket om att effektivisera manuella sysslor som journalhantering, resursplanering och ekonomi. Encares tjänster hjälper vården att bli bättre på hur vården genomförs på en klinik”, säger Johan Crona, investment manager på Almi Invest. Alla data från de tidiga användarna av Encares produkter pekar på mycket stora besparingar. Detta har lett till ett stort intresse både i Sverige och internationellt. Pengarna ska främst användas till att ta fram resurser för att kunna möta efterfrågan från marknaden och leverera.”Vi är säkra på att den här investeringen kommer lyfta bolaget till nästa nivå och på sikt leda till att Encare blir marknadsledande inom den här typen av systemstöd i vården”, säger Johan Crona.Encares produkter förbättrar patientens livskvalitet genom snabbare återhämtning vården i samband med kirurgi och bolagets webbaserade mjukvara hjälper opererande kliniker att införa och upprätthålla ERAS Care System, ett strukturerat behandlingsprogram som förbättrar kvalitén och effektiviteten i vården. Bolaget förbättrar och effektiviserar behandlingen och vården av opererade patienter så att stora samhällsvinster uppstår och patienternas livskvalitet ökar. Encare