Cortus-exceptionella-resultat

Vid förgasning i en 500 kW-anläggning i Köping har det svenska cleantechföretaget Cortus lyckats att för första gången producera syngas från biomassa utan spår av kolväten. Det har tidigare inte varit möjligt att producera helt ren biogas från biomassa utan att få restprodukter av kolväten. Detta har varit ett problem för både producenter och användare av biogas.

– Med en syntesgas fri från kolväten från förgasning av biomassa öppnas nya möjligheter att producera biobaserade kemikalier och bränslen i konventionella syntesprocesser med betydligt enklare och därmed billigare inledande gasreningsystem, säger Klas Engvall, professor i kemisk teknologi vid KTH.– Resultatet av våra tester är oerhört glädjande. Att producera syngas från biomassa utan spår av kolväten, inte ens metan, är helt unikt. Vi har visat att processen kan leverera den gassammansättning som vi tidigare bara visat i teorin. Detta är storartat, säger Rolf Ljunggren, VD för Cortus AB.Testerna har genomförts genom förgasning av industriellt träkol vid 1120°C. Rolf Ljunggren berättar att samarbetet i Köping, med Nordkalk och flera lokala entreprenörer, har utvecklats mycket positivt och att utvecklingsteamet gemensamt lyckats ta sig igenom de svårigheter och utmaningar som funnits.– Med fortsatt fokus på processen och vår förmåga att hantera utmaningarna ser det väldigt spännande ut för oss, säger Rolf Ljunggren på Cortus.Cortus erbjuder miljösmart och förnyelsebar energi för process- och kraftindustrier. Företaget har uppmärksammats internationellt för sin patenterade förgasningsprocess WoodRoll®. www.cortus.se