Optistring ALMI

Optistring Technologies AB har fått ett innovationslån från ALMI på 400 000 SEK. Bolaget har utvecklat en ny och effektivare omriktare för att omvandla likström från solceller till växelström för elnätet. Pengarna ska användas till att vidareutveckla produkten inför pilotinstallation i full skala under riktiga förhållanden.

Optistrings teknologi utnyttjar solcellspanelerna effektivare än någon annan lösning, förenklar installationen, och gör solenergi till ett både miljömässigt och ekonomiskt hållbart alternativ.”Vi är mycket glada för förtroendet från Almi och pengarna ger oss möjlighet att fortsätta vidareutvecklingen av vår teknologi och ta vår produkt till nästa steg, vilket är en första pilotinstallation i full skala i samarbete med Glava Energy Center”, säger Anders Lindgren, VD på Optistring.Optistrings omriktarteknologi förenar individuell styrning och övervakning av varje solcellspanel med en exceptionellt hög verkningsgrad, vilket är helt unikt. Den individuella styrningen eliminerar energiförluster som annars uppstår när installationer utsätts för partiell skuggning och möjliggör installation av paneler som inte perfekt balanserade. Detta gör även att planering och installation av systemet förenklas samtidigt som säkerheten vid till exempel brand ökar.