Vad kan vi lära av the Startup Nation?

Det är sällan jag kommer hem från en resa med så många intryck och funderingar som den jag precis upplevt. Med ambitionen att lära av den Israeliska modellen för att kickstarta framgångsrika globala tillväxtföretag har delar av STING-teamet, inklusive ordförande Olle Zetterberg, precis spenderat tre dagar i Jerusalem och Tel Aviv.  I möten med inkubatorer och VC-bolag har vi försökt förstå vad det är som har gjort Israel till the ”Startup Nation” och vad vi kan lära av det.
Det finns inte utrymme i den här bloggen att berätta om alla lärdomar och i detalj om våra möten, nedan följer i stället ett axplock av intryck och reflektioner.
Vi rivstartade måndagen i JVP Media Quarter för möte med Erel Margalit, Jerusalem Venture Partners grundare, och Haim Kopans, VD för JVP Media Labs. JVP är en av de ledande VC-firmorna i Israel och har varit med och byggt flera av de största bolagen som kommit fram i Israel de senaste 20 åren. Här i Sverige är JVP troligtvis mest kända för sin investering i, och sitt bidrag till, den svenska framgångssagan QlikTech. Erel Margalit brukar omnämnas som en av de starkaste personligheterna inom venture capital, något som vi bara kan skriva under på efter vårt personliga möte.

Bubblande miljö
JVP har renoverat ett helt kvarter som ligger i anslutning till den gamla stationsbyggnaden i Jerusalem och huserar såväl VC-verksamheten som en teater, JVPs sociala entreprenörskapsorganisation och ett gäng startups, främst inom digital media. Idén är att samla många olika discipliner på samma ställe för interaktivt utbyte och ömsesidig inspiration i utvecklingen av nya företagoch av samhället i stort. Oj, vilken cool och ”bubblande” plats det var! Tänk om vi kunde få till något liknande här hemma i Stockholm…
På JVP skiljer man på sådd- och övrig VC-verksamhet. Man ser att bolag i mycket tidiga skeden behöver betydligt mer hands-on stöd från sina ägare jämfört med bolag som kommit en bit längre på sin resa. I de sistnämnda tillför man sin kompetens främst genom styrelser och advisory boards.

Satsa ordentligt — både i engagemang och pengar
För de tidigaste projekten driver man JVP Media Labs, som är en kombinerad inkubator och såddinvesteringsfond. Alla bolag som man tar in i inkubatorn investerar man också i. Haim Kopans basar för den och han berättade hur deras team jobbar med fondens portföljbolag. I snitt jobbar man med bolagen närmare en dag per vecka och stöttar dem med såväl affärsutveckling som den tekniska utvecklingen.

Haim Kopans, JVP Media Labs i samspråk med Pär Hedberg, VD på STING

Med en kombination av kapital från JVPs egen fond och bidrag från Israeliska staten kan ett projekt tillföras upp till 1,5 MUSD över två år. Med svenska mått mätt tar JVP Media Labs, och israeliska inkubatorer generellt, en stor ägarandel i bolagen upp till 40-45 %, vilket också skapar möjligheter till god avkastning även för dem som såddinvesterare.
Kombinationen duktiga entreprenörer, det mycket kvalificerade inkubatorteamets djupa involvering i bolagen och det faktum att finansieringen för de första två åren i princip är säkrad från dag 1, gör att portföljbolagen i normalfallet utvecklas mycket snabbt. I vissa fall har de lämnat inkubatorn i förtid för att flyga för egna vingar, i andra fall har bolag blivit uppköpta innan sin tvåårsdag. Det är inte så ofta det händer här hemma. Dock bör det uppmärksammas att JVP Media Labs endast investerar i 1% av de projekt man tittar på, så det är självklart inte vilka startups som helst som man hittar i deras inkubator.
Efter mötet med JVP följde besök hos fyra andra inkubatorer: Van LeerVentures, The Time, RAD Biomed och Xenia, samt en nystartad ängeldriven såddfond, Lool Ventures. Gemensam nämnare för inkubatorerna är att de deltar i statens inkubatorsprogram och därmed har möjlighet att finansiera sina respektive inkubatorbolag med en kombination av privat kapital och statens bidrag. Detta är en stor skillnad jämfört med svenska inkubatorer, som normalt inte sätter likhetstecken mellan acceptans till inkubatorn och investering i bolaget, som är fallet i Israel. Gemensamt är också att de alla jobbar med högteknologiska bolag som har en uppenbart internationell potential. Stödet till bolagen spänner från rent adminstöd, i form av redovisningstjänster, till mycket aktiv inblandning i företagens finansieringsprocesser, affärsutveckling och tekniska utveckling.

På bilden Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region och Styrelseordförande, STING, David Zigdon, VD RAD BioMEd samt Pär Hedberg, VD på STING.

Olle Zetterberg och Pär Hedberg tillsammans med David Zigdon, VD för life science-inkubatorn RAD BioMed

Fokus
Känslan vi fick var kanske inte så mycket att stödet från inkubatorteamen skiljer sig mycket från det vi erbjuder tex här på STING. Tvärtom kanske vi här hemma snarare lägger mer tid per bolag i termer av affärscoaching etc., än de gör där. Däremot verkar bolagen ha mer tid att fokusera på kärnverksamheten jämfört med svenska startups, som från allra första stund snarare måste lägga ett stor del av sin tid på att ragga pengar, administrera etc.
De israeliska entreprenörerna kan istället fokusera på att utveckla sina produkter och sedan på att sälja dessa till pilotkunder. Tillgång till mycket kvalificerad och arbetsmotiverad teknisk kompetens verkar också vara en nyckel till att företagen, betydligt snabbare än här hemma, får fram produkter som går att sälja i betaversion.

Mindset: go global
En annan viktig faktor är fokus på internationalisering. Israel är ett litet land med en i princip icke-existerande hemmamarknad, omgivet av fiender som inte är intresserade av att köpa från Israeliska företag. Unga bolag som har en tillväxtambition måste därför titta ut i världen för att hitta sina potentiella kunder. Och detta från dag 1.
Till det kommer de där mjuka faktorerna som kultur, ”attityd”, ”guts”, och entreprenörskapsdriv, som inte är lika lätta att ta på men som finns där som en känsla i magen när man träffar alla dessa personer som själva byggt framgångsrika globala företag och nu investerar i nya entreprenörer.
Som framgår spelar den Israeliska statens program för såddfinansiering av nystartade innovationsbolag en viktig roll i entreprenörskapsekosystemet. Via detta program har inkubatorerna möjlighet att tillföra i genomsnitt 500 000 USD i alla bolag man antar, varav upp till 85 % kommer från staten i form av ett bidrag (betalas tillbaka som en royalty på omsättningen om 3 %) och 15 % i normalfallet kommer från inkubatorn som i sin tur har privata investerare ”i ryggen”. Programmet drivs med en mycket liten organisation under ledning av Yossi Smoler, själv en erfaren entreprenör.
Vid ett intressant möte med Yossi framgick att det finns planer på att expandera programmet för att möjliggöra följdinvesteringar i lite senare skeden, i en tid då även Israels VC-marknad krymper. Återkommande tema för statens satsningar är viljan att växla upp statliga pengar med privata, med fördelaktiga villkor för de privata investerarna.

Maria Nilsson och Olle Zetterberg i Herzlia, Tel Avivs hightech-område

Vad kan vi lära?
Man kan inte undgå att bli otroligt imponerad av hur Israel lyckas få fram så många framgångsrika bolag och entreprenörer relativt sitt lands storlek, historia och placering i världen. Särskilt när man tänker på den komplexa situationen i landet i övrigt, som så påtagligt påverkar vardagen och framtiden.
Alla dessa möten har gett upphov till tankar och funderingar runt vad vi kan lära från ”the Startup Nation”, här hemma i Sverige. Både på micronivå, dvs här på STING, men också på macronivå. Borde inte den svenska staten kunna dra ännu mer lärdom av de program och satsningar som gjorts i Israel de senaste tjugo åren för att stimulera framväxten av nya, globala, tillväxtföretag och en aktiv VC-marknad?
Försök har gjorts, men än så länge har man inte lyckats få fram ett riktigt bra fungerande koncept här hemma. Ett smartare sätt att växla upp statliga pengar med privata för investeringar i framtidsföretag, med minsta möjliga inblandning från statens sida—när och hur får vi till det?