Tre STING-bolag finansieras med totalt 1,5 Mkr genom Forska&Väx

CathPrint, Entrans och HiNation har tillsammans fått 1 460 000 kronor i finansieringsstöd från VINNOVA-programmet Forska & Väx.