Innovationsbron investerar i Telcred AB

Innovationsbron investerar 1,3 MSEK i Telcred AB. I den totala finansieringen på 2,3 MSEK deltar även affärsänglar. Telcred utvecklar en ny typ av passersystem som gör det möjligt för företag att göra sig av med traditionella fysiska nycklar. Dessa kostar mycket att hantera och tenderar också att tappas bort, vilket leder till dålig säkerhet. Telcred ersätter de traditionella nycklarna med ett offline passersystem där din mobil är din ”nyckel”.

Bolaget har utvecklat en egen säkerhetsmodell baserad på digitala signaturer som ger mycket hög säkerhet och systemet kan användas både med NFC-telefoner och kontaktlösa smarta kort. Modellen utnyttjar de nya möjligheter som följer med tekniken NFC (Near Field Communication) som blir allt vanligare i mobiltelefoner, och som därmed kan användas istället för så kallade kontaktlösa ”smarta kort”. Målgruppen är främst företag med geografiskt spridd infrastruktur som till exempel elbolag, telekomoperatörer och tåg och tunnelbana.”Vi är mycket glada över att få Innovationsbron som ägare. Under nästa år kommer NFC-tekniken få ett betydligt bredare genomslag, så det är helt rätt tid för oss att ta nästa steg i bolagets utveckling”, säger Carlo Pompili, VD på Telcred AB.Telcreds passersystem bygger på en innovativ och patenterad metod för att skapa och verifiera digitala accessrättigheter. Det fungerar offline utan att låsstyrenheterna behöver uppdateras när användare eller deras rättigheter förändras. Detta leder till att tekniken är billigare att installera och underhålla än traditionella passersystem. Det hanterar även temporära accessrättigheter mycket bra.”Det finns flera bolag som arbetar inom branschen passersystem och med att lösa problemet med nyckelhantering, men Telcred har en tydlig unikhet och strategi som skiljer sig från övriga aktörer. Telcred har visat på förmågan att utveckla sin idé och vi ser fram emot att bidra till att utveckla bolaget ytterligare”, säger Per Anell, investment manager på Innovationsbron.Telcred AB är en avknoppning från Swedish Institute of Computer Science (SICS) och är ett inkubatorbolag hos STING (Stockholm Innovation & Growth), där de får kvalificerat affärsutvecklingsstöd. STING är också en av de inkubatorer i landet som Innovationsbron är med och driftfinansierar.Mer informationTelcred: www.telcred.com