Climate Solver 2011

Världsnaturfonden presenterade idag årets Climate Solvers. Av de fyra utvalda i Sverige är två STING-bolag: SEEC, som löser fastigheters behov av säsongsbaserad energilagring, och Svenska Aerogel, som utvecklat en billigare produktionsmetod för det extremt lätta isoleringsmaterialet aerogel. Tillsammans kan de bidra till sänkta koldioxidutsläpp med 59 miljoner ton inom tio år.