IRnova lansering

IRnova lanserar en ny QWIP-sensor (Quantum Well Infrared Photodetector) för detektion av den starkt miljöpåverkande växthusgasen SF6.