Entrans ny VD

Cleantech bolaget Entrans AB har rekryterat Johan Hellqvist som ny VD. Rekryteringen är ett led i företagets strategi att förstärka sin affärs- och försäljningsorganisation för att möta en tydligt ökad efterfrågan på en marknad i snabb tillväxt. Hellqvist går samtidigt in som ny delägare i Entrans.

Entrans har anställt Johan Hellqvist som ny VD med ansvar för affärsutveckling, finansiering och försäljning med tillträde den 1 augusti 2011. Hellqvist har arbetat med teknikbaserade tillväxtföretag sedan slutet av 1990-talet och kommer närmast från tjänsten som VD på cleantech startup företaget Solarus AB. Hellqvists tidigare arbete med snabbväxande teknikföretag från uppstart till framgångsrik expansion kommer att vara av stort värde för Entrans. Han har också omfattande kontakter inom cleantech industrin och finansieringssfären i Skandinavien och övriga Europa.– Att anställa en person med så tung erfarenhet av teknikföretagande ser vi som en 10-poängare! Johans omfattande kontaktnät och tidigare erfarenheter från andra snabbväxare ger oss mycket goda möjligheter att snabbt få upp vår försäljning, säger Entrans styrelseordförande Leif Erlandsson.I Entrans strategi ingår att bli världens ledande leverantör av system för energiåtervinning från spillvärme och erbjuda dessa till kunder inom bl.a. industri-, fastighets- och sjöfartsnäringen. Energiåtervinning från spillvärme förutses av branschaktörer och bedömare uppvisa en avsevärd tillväxt de kommande åren.– Jag har hittills på avstånd men med stort intresse följt Entrans utveckling. Att nu få chansen att vara del i bolagets fortsatta tillväxt när produkterna visat så goda prestanda samtidigt som jag vet att marknaden för dessa kommer att öka kraftigt de närmaste åren utgör en stark drivkraft för mig, säger Johan Hellqvist. Entrans har ju produkter som gör att kunderna till exempel kan tjäna pengar på värdelöst varmvatten, säger Hellqvist; det är lite som alkemi… fast det fungerar, avslutar han.  www.entrans.se