SEEC investering

Industrifonden investerar 5 miljoner kronor i SEEC, som levererar smarta och miljövänliga energisystem för uppvärmning och kylning av större fastigheter och industrianläggningar baserat på effektiv energilagring i berg. I finansieringen på 9 miljoner kronor deltar även den befintliga ägaren STING Capital och Almi. Pengarna ska användas till marknadsföring och försäljning.

SEEC har utvecklat ett system för lagring av energi för bland annat större fastigheter som flerfamiljshus och industrifastigheter. Överskottsenergin tas tillvara genom att den lagras nere i berggrunden. När energin behövs tas den upp med en patenterad teknik som minskar energiförlusterna och förädlas med traditionell värmepumpsteknik. På så sätt ger SEECs teknik stora miljövinster och väsentligt lägre energikostnader.Bland kunderna finns Katrineholms kommun, där spillvärme från en bandyis lagras och återanvänds för att värma upp en fotbollsplan.- Det går åt mycket energi till att värma och kyla byggnader, men en stor del går till spillo, säger Anders Schelin, investeringsansvarig på Industrifonden. SEECs teknik råder bot på detta. Den är dessutom betydligt effektivare och oftast billigare än alternativ teknik.SEEC grundades 2006. Tekniken är verifierad och finns i kommersiell drift sen tre år tillbaka.- Vi är väldigt glada över att få in Industrifonden som ny, kapitalstark, investerare, säger SEECs VD Andreas Andersson. Med Industrifonden och STING Capital har vi nu två kunniga investerare som kan hjälpa oss att lägga in en högre växel i vår expansion.- SEEC har ett koncept som intresserar många potentiella kunder, även utanför Sverige. För att säkerställa bolagets fortsatta tillväxt och möta den efterfrågan som finns, är Industrifonden en perfekt investerare i bolaget med kompetens, erfarenhet och finansiella muskler. Bolagets ledning kan nu fokusera på expansion och bygga skalbarhet i verksamheten, säger Martin Gemvik, investment manager på STING Capital.Detta är Industrifondens första nyinvestering verksamhetsåret 1 juli 2011-30 juni 2012.  www.seec.se www.industrifonden.se www.stingcapital.com