IB-finansiering

STING har, som en av Sveriges främsta affärsinkubatorer, beviljats årlig driftfinansiering från BIG Sweden om 5 Mkr, en ökning jämfört med 4,5 Mkr år 2010.

Tillsammans med ytterligare 20 företagsinkubatorer har STING (Stockholm Innovation & Growth) tilldelats driftsmedel från Innovationsbrons satsning om drygt 50 miljoner på årsbasis i deras nya inkubatorprogram; BIG Sweden (Business Incubation and Growth Sweden). BIG Sweden är en investering i inkubatorer som arbetar med utveckling av nya företag med tillväxtfokus och har som övergripande mål att främja kommersialiseringen av forskning och innovationer. – Vi är mycket glada och stolta över Innovationsbrons starka förtroende för STINGs verksamhet som har varit en förutsättning för vårt goda resultat. Finansieringen kommer att stöda vårt fortsatta arbete att hjälpa unga innovationsbolag med global potential att snabbare expandera internationellt. Vi har tagit in flera intressanta bolag under våren och befinner oss i en mycket positiv utveckling, säger Pär Hedberg, grundare och VD på STING. Ett av bolagen som nyligen antagits till inkubatorn är DoReMIR som utvecklar en programvara som låter dig spela ett stycke och automatiskt få en användbar notbild på din dataskärm. Det är både snabbare, enklare och mer musikaliskt meningsfullt än traditionella programvaror för musiknotation.Också ny i STING-sfären är Entrans, ett av flera cleantech-bolag i inkubatorn, som levererar system som omvandlar spillvärme till elenergi, värme och/eller kyla. Med den nya teknologin kan exempelvis fartyg minska sin oljeförbrukning med 10 procent, ibland upp till 20 procent. Ett kryssningsfartyg kan spara över 100 ton olja i veckan och minska CO2-utsläppen med 400 ton. Barnebys.com, ett tredje nytt STING-bolag, är en söktjänst för auktioner som gör det möjligt att söka objekt från alla de etablerade auktionshusen samtidigt, världen över.www.doremir.comwww.entrans.sewww.barnebys.com