Förföljda på internet

”Förföljda på internet”?

Från den 1 juli gäller den nya samtyckeslagen vad avser cookies (cookielagen i folkmun) som klubbats av riksdagen. Lagen har sitt ursprung i ett EU direktiv och skall införas i samtliga länder. Innebörden är att vi som surfare på nätet på måste lämna vårt aktiva samtycke för att sajten vi besöker skall få sätta en cookie på ”oss”. Är det här ett bra beslut? Åsikterna går isär men det verkar finnas en allmän uppfattning att en strikt och onyanserad implementering skulle få stora negativa följder. Lagen har sitt ursprung i att man inte vill att surfare okontrollerat skall ”förföljas på nätet och att all vår aktivitet skall följas och lagras.

Cookies (http://sv.wikipedia.org/wiki/Cookies) var oftast bra när de ”infördes” och användaren hade det relativt lätt då kan kunde bestämma om man ville acceptera cookies eller inte. Man kunde också ”rensa” datorn effektivt. Idag är det inte lika lätt och det finns många olika typer av cookies och vissa av dom är svåra att ta bort och ”klistras ofta dit igen”.

Idag använder väldigt många sajter cookies; alltifrån stora etablerade börsbolag, myndigheter till mediasajter och spelbolag. Syftet är nästan alltid gott; man att underlätta våra besök på sajterna genom att spara våra senaste besök, sökningar etc för att vi inte ska behöva knappa in information igen t ex. Våra besök på bolagens sajter skulle alltså kvalitetsförsämras utan cookies.

Mediebolagen skulle få svårare att sälja sitt annonsutrymme om effekten av annonsering inte kan mätas på ett effektivt sätt och annonsering på nätet skulle bli helt slumpmässig. Vi skulle som besökare bli föremål för annonser som inte tar någon hänsyn till hur många gånger vi fått annonsen ”displayad” och det skulle inte tas någon hänsyn till våra intressen vilket är hela syftet med att ”förfina” nätannonsering och jobba med det man kallar ”audience”-baserad annonsering.

Man kan ju ställa sig frågan om inte vi som besökare på en kommersiell sajt som t ex Aftonbladet.se bör anta att vi kommer att bli exponerade för nätannonsering och har vi inte därmed lämnat vårt samtycke i och med att vi besöker sajten?

Tolkningen av den nya lagen är inte enkel och det finns lite handledning om hur den skall tolkas. Det finns nog anledning att tro att vi i Sverige inte kan sätta en egen nivå utan den måste sannolikt harmonisera med de större EU ländernas tolkning som t ex Storbritanniens. Den engelska motsvarigheten till Datainspektionen – Information Commissioners Office(IOC) har gjort en handledning som kan vara bra att studera. Enligt uppgift har man också sagt att man inte avser att göra några konkreta åtgärder det första året.

Andemeningen med den nya lagen är att man vill skydda surfaren från ”harm or damage” vilket ju är ett gott syfte. IOC säger att man vill fokusera på det som hos allmänheten upplevs som olagligt.

Som ofta så kommer effekten och tolkningen av cookielagen att vara oklar under lång tid och det dröjer säkert till dess att ett antal fall har prövats i domstol som dimman skingras. Samtidigt jobbar branschorganisationer på att sätta rekommendationer som skall göra medlemsbolagens beteende mer tydligt.

Var detta landar i slutändan är något vi får vänta och se.