scorecleaner

ScoreCleaner heter dataprogrammet som kommer att revolutionera tillvaron för musiker, musiklärare, ensembleledare och andra som dagligen är i behov av att framställa noter. Notationsprogrammet ScoreCleaner bygger på en världsunik teknologi och ger automatiskt en användbar notbild direkt från spel, utan förinställningar och click-track.