ippi-pts

Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen) stöder ett utvecklingsprojekt av STING-bolaget InView’s produkt, ippi, som ska göra det möjligt för fler att utföra tjänster digitalt. Fokus i projektet kommer att vara att personer som saknar dator och smart mobiltelefon ska kunna betala räkningar via sin TV.

− PTS beslut bekräftar den stora nytta ippi redan idag skapar för äldre, personer med funktionsnedsättning och servicegivare inom vård och omsorg. Att alla individer nu ska få möjlighet att enkelt kunna betala räkningar och dra nytta av internettjänster är viktigt för den enskildes livskvalitet och delaktighet, och även för samhället i stort, säger Jon Simonsson, VD på ippi.Produkten ippi är en lösning som innebär att en person kan kommunicera digitalt via ippi och befintlig TV även om han eller hon varken har dator eller smart mobiltelefon. Ippi nås via GSM-nätet som har en god täckning även i glesbygd. Olika innehållsleverantörer kommer att kunna skapa och tillhandahålla tjänster i mobilapplikationer genom produkten. Fler inkluderas i det digitala samhälletAtt kunna hantera sin ekonomi är en central del av människors vardag. Projektet kommer specifikt att arbeta med intresserade banker för att bankernas mobilapplikationer ska kunna nås via TV:n. Användbarheten i mobilapplikationer kan i detta sammanhang vara enklare att påverka än utformningen av en Internetbank. − För människor som inte är digitalt delaktiga blir tröskeln lägre att betala sina räkningar elektroniskt om de kan göra det på ett så bekant sätt som via TV:n. Eftersom även andra än bankerna kan tillhandahålla tjänster genom ippi bedömer PTS att tjänsten har god potential att bidra till att fler människor inkluderas i det digitala samhället, säger Anna Boström, PTS enhetschef för konsumentfrågor. ka innehållsleverantörer kommer att kunna skapa och tillhandahålla tjänsterför målgruppen i mobilapplikationer genom produkten. Matvarubutiker skulleexempelvis kunna skapa en applikation för att underlätta för äldre att beställahem mat.  Fler inkluderas i det digitala samhälletAttkunna hantera sin ekonomi är en central del av människors vardag. Projektetkommer specifikt att arbeta med intresserade banker för att bankernas mobilapplikationerska kunna nås via TV:n. Användbarheten i mobilapplikationer kan i dettasammanhang vara enklare att påverka än utformningen av en Internetbank. − För människor som inte är digitalt delaktiga blir tröskeln lägre att betalasina räkningar elektroniskt om de kan göra det på ett så bekant sätt som via TV:n.Eftersom även andra än bankerna kan tillhandahålla tjänster genom ippi bedömerPTS att tjänsten har god potential att bidra till att fler människor inkluderasi det digitala samhället, säger Anna Boström, PTS enhetschef förkonsumentfrågor.