FlexiClean i nytt samarbetsprojekt

Företaget bakom FlexiClean, en ny filterhållare för rening av dagvatten, har ingått ett nytt samarbete i projektet Rent Dagvatten.

Hantering av dagvatten är ett måste för kommuner, industrier, speditionsföretag, väghållare, med flera. Samarbetsprojektet Rent Dagvatten har som mål att utveckla långsiktigt hållbara systemlösningar för rening av dagvatten som hanterar hela kedjan från installation av utrustning till drift och hantering av restprodukter. Lösningarna ska möta EU direktivets krav för vatten från 2015. FlexiClean är laddad med egenskaper som avsevärt förbättrar och förenklar arbetet med inspektion, underhåll och rening av brunnar i alla tänkbara miljöer.Totalt ingår 10 bolag i samarbetet som koordineras av CIT Urban Water Management AB.Läs mer: www.flexiclean.eu www.rent-dagvatten.se