EPiQ Life Science AB tilldelas 3,2 MSEK

Genom Vinnovas program Forska&Väx har EPiQ Life Science AB tilldelats 3,2 miljoner kronor för vidare utveckling av AFRtracker, en produkt som underlättar valet av behandlingsalternativ för patienter som diagnostiserats med förmaksflimmer.

Tekniken i AFRtracker har utvecklats i samarbete med Cardiolund Research AB och har genomgått kliniska studier i fem länder under 2010 med goda resultat.– Vi är mycket glada för detta besked då vi i och med delfinansieringen från Vinnova kan fortsätta utvecklingen av AFRtracker och på så sätt långsiktigt stärka EPiQ Life Science konkurrenskraft, säger Per Sundström, VD för EPiQ Life Science AB.AFRtracker beräknar förmakens flimmerfrekvens genom att filtrera bort kammarkomplexen från en vanlig EKG-registrering under förmaksflimmer. Kvar blir den elektriska aktiviteten från förmaken eller flimmervågorna, som sedan genomgår en frekvensanalys. www.epiq.se