Scint-X Conor

Det svenska företaget Scint-X AB, utvecklaren av en ny och unik röntgenscintillator, meddelar att man har säkerställt 10 MSEK i tillväxtkapital från Conor Venture Partners och STING Capital. Kapitalet ska användas för internationell expansion och till att bygga upp produktion för volymtillverkning.

Scint-X, som har sitt ursprung i KTH i Kista, har utvecklat en patenterad scintillatorteknologi till röntgenindustrin som medför att man får en bättre bildkvalitet genom högre upplösning i bilden. Som en kund uttryckt saken ”Med den här scintillator-teknologin, kan man nå nästa nivå vad avser upplösning inom röntgenindustrin. ”   “Kapitaltillskottet kommer att ge Scint-X en rivstart för att kunna bygga en starkare organisation som stöttar våra nuvarande och framtida kunder. Vårt mål är att bli en de-facto standard på marknaden. Conor stödjer vår vision och vi har tillsammans tagit fram en tillväxtplan där vi säkerställer att vi kan uppfylla nuvarande och framtida kundbehov. Vi välkomnar Conor till teamet, som förstärker vår redan höga ambitionsnivå. “, säger Mikael Andersson, VD Scint-X.”Scint-X teknik tillför fördelar inom alla röntgenmarknader där förmågan att upptäcka små detaljer är av högsta betydelse. Företaget har en effektiv produktionsprocess, redo att skalas upp för stora volymer, till en marknad som har mycket få alternativa erbjudanden. Med denna investering lanserar vi en expansionsplan med syfte att skapa en globalt ledande scintillator tillverkare “, säger Jarkko Penttilä, Partner på Conor.”Som Scint-X första externa investerare, har vi följt bolaget genom utvecklingsfasen under ett par år. Vår ytterligare investering visar vår starka tilltro till Scint-X och dess unika scintillatorteknik “, säger Martin Gemvik, Investment Manager på STING Capital.Idag, torsdag den 5 maj, kan du träffa Scint-X på det exklusiva nätverkseventet STING Day i Kista: www.stingday.seScint-X utvecklar och marknadsför en teknik för att förbättra prestanda av digitalbaserade röntgendetektorer, baserad på dess patenterade och innovativa teknik för strukturerade scintillatorer. Med Scint-X teknik kan tillverkare av röntgensystem uppnå en oöverträffad bildkvalitet genom mycket hög upplösning.  För mer information besök Scint-X på www.scint-x.comConor Venture Partners är en ledande investerare som investerar i teknikfokuserade bolag i tidigt skede i Norden och Baltikum. Conor investerar i ny teknik inom ICT, inbyggda system, elektronik, nya material och optik. För mer information besök Conor www.conor.vcRiskkapitalfonden STING Capital har bildats av affärsinkubatorn STING (Stockholm Innovation & Growth AB) och Innovationsbron. Övriga investerare är affärsänglar från affärsängelnätverket STING Business Angels, Pod Venture Partner, Folksam, Östersjöstiftelsen, ALMI Stockholm, Länsförsäkringar Stockholm, Peder Sager Wallenbergs Stiftelse, Allba Invest, TageHus Förvaltning och KTH Holding. STING Capital investerar i innovativa teknikbolag i tidiga skeden och med stor internationell potential. STING Capital investerar normalt 1- 4 Mkr per bolag och är oftast första externa investeraren i bolaget. www.stingcapital.com