STING-bolagen har finansierats med 370 Mkr

Trots färre svenska riskkapitalbolag som investerar i unga innovationsbolag visar STINGs årsstatistik för 2010 en positiv utveckling jämfört med 2009. 2010 attraherade STING-bolagen 260 miljoner i privat kapital, jämfört med 107 miljoner 2009. Bolagen fick 2010 in 107 miljoner i offentlig finansiering, där motsvarande siffra året innan var 49 miljoner.