All cred till änglarna! Och gärna ett attraktivt incitament

Riskkapitalet tryter, i alla fall det ”formella” och i alla fall i de tidigaste tillväxtskedena. Färska siffror från SVCA visar att privata venture  capital-bolag investerade 53 miljoner kronor i bolag i såddfasen under 2010. Det är ruggigt låga siffror, ett tapp på drygt 75% sedan 2008.

Det här inlägget ska inte handla om orsakerna till detta, eller hur och när vi kommer att få se en venture capital-marknad som växer igen.

Nej, jag tänkte skriva några ord om ett ämne som ligger mig mycket varm om hjärtat, nämligen affärsänglarna. Privatpersoner som investerar sina egna pengar och sitt engagemang i onoterade tillväxtföretag.

Det är ju dessa personer som i mångt och mycket finns där när venture capital-investerarna lyser med sin frånvaro, i de tidigaste tillväxtskedena där risken är som högst och där merparten av våra inkubatorbolag befinner sig,
Förra året attraherade STING-bolagen 260 miljoner kronor i privat kapital. Merparten av detta kom från svenska och utländska industrifamiljer och privatpersoner, inte från de etablerade vc-aktörerna.
Medlemmar i vårt eget affärsängelnätverk, STING Business Angels investerade 14,5 MSEK i fem nyinvesteringar och sex följdinvesteringar, vilket var all time high för ett enskilt år. Vi vet att erfarenhet att dessa personers investeringar i form av pengar och engagemang ofta är ett mycket viktigt inslag i bolagens utveckling.

När jag igår medverkade vid en panel på temat  ”Riskkapital efter krisen – om affärsänglar och kapitalförsörjning i små företag”, som arrangerades av Entreprenörsskapsforum, så diskuterades affärsänglar och deras stora betydelse för unga tillväxtbolag livligt. Såväl panel som publik verkade vara eniga om att någon form av incitament, för att stimulera till fler investeringar och nya grupper av investerare, definitivt bör till. Detta är ju inget nytt. Snarare något som har diskuterats i åratal och som utretts i omgångar av politiker. Utmaningen består i att skapa ett system som är tillräckligt attraktivt för att verkligen tjäna sitt syfte, dvs tillgängliggöra mer kapital för unga tillväxtbolag, och samtidigt så ickebyråkratiskt som möjligt. Dessutom vill man ju inte attrahera människor som inte har den erfarenhet och de kvalifikationer som krävs att ge sig in i den högriskbusiness som det är att investera i innovationsbolag. Åtminstone inte utan någon form av utbildning innan. Annars är ju risken uppenbar att dessa personer gör någon investering, förlorar sina pengar, och sedan tappar intresset.

För någon vecka sedan var vi på snabbvisit i Paris för möten med investerare. Fick då en del tankar och inspel på temat för detta blogginlägg. I Frankrike har man de senaste åren gjort en stor satsning för att öka antalet affärsänglar och få fram mer privat kapital till nya bolag. Denna satsning har på många sätt varit framgångsrik men också givit lärdomar som resulterat i att systemet stramats åt på senare tid.

Kanske skulle man i Sverige kunna göra något som liknar det franska systemet?
I Frankrike får man göra ett signifikant avdrag på inkomstskatten för direktinvesteringar i unga tillväxtbolag. Möjligheten finns också att göra liknande typ av avdrag för investeringar i särskilda venture capital-fonder, som i sin tur sedan investerar i motsvarande företag.
Den senare typen av investeringar kan ju lämpa sig för de potentiella investerare som inte har så mycket erfarenhet av högriskengagemang i onoterade tillväxtföretag men en vilja att vara med och bidra till denna typ av företag samtidigt och samtidigt få avdrag på skatten. Systemet har löpt över några år och har som sagt nyligen ”tightats till” med avseende på vilken typ av bolag som kvalificerar för skatteavdrag. Detta för att undvika att systemet utnyttjas och för att det verkligen är de företag som på sikt kan bidra till såväl jobbtillfällen och skatteintäkter som gynnas av systemet.

En svår nöt att knäcka. Men faktum kvarstår. Privatpersoner som investerar sina egna pengar i onoterade tillväxtföretag är helt avgörande för återväxten av nya Ericsson, SKF och Skype. All cred till dem. Och gärna ett attraktivt incitament så att vi får mer kapital till våra blivande tillväxtraketer!