STING årsrapport 2010

2010 har som vanligt varit ett mycket händelserikt år, då många STING-bolag har utvecklats i en mycket positiv riktning. Sedan starten 2002 har STING antagit 80 bolag, varav 65 utvecklas och växer. Det är en överlevnadsgrad på 81 %. Tillsammans har bolagen närmare 500 anställda och via vårt rekryteringsstöd STING Search for Talents har över 40 nyrekryteringar gjorts i 25 STING-bolag. Av den totala omsättningen på 276 Mkr kommer över 70 procent från export.

Bolagen har attraherat mer än 886 MSEK i ackumulerat privat kapital och 298 Mkr i ackumulerad offentlig finansiering. 2010 tog bolagen in 260 Mkr i privat kapital (107 Mkr jmf 2009) och 107 Mkr i offentlig finansiering/offentligt ägarkapital (49 Mkr jmf 2009). För STING Capital, vårt riskkapitalbolag, kan vi konstatera att det nu är Sveriges största privata riskkapitalbolag (i antal portföljbolag) som bara investerar i riktigt tidiga skeden. STING Capital har hitintills investerat 62 Mkr i 25 portföljbolag. Vårt affärsängelsnätverk, STING Business Angels, har varit väldigt aktivt under och det var ”all time high” när det gäller antal ängelinvesteringar i våra STING-bolag. Totalt investerades 14,5 Mkr fördelat på nyinvesteringar i fem bolag och följdinvesteringar i sex bolag.Läs/ladda ned STINGs Årsrapport 2010