Regeringsuppdrag stöttar kommuners ippi-införanden

Sex kommuner har fått medel från Hjälpmedelsinstitutet och regeringsuppdraget Teknik för äldre för att prova ippi som ett kommunikationsstöd för äldre personer i eget boende. Med en ippi inkopplad fungerar tv:n som en elektroniks brevlåda och kan ta emot/skicka bilder, filmer, ljud och textmeddelanden från mobiltelefoner och datorer.

I hård konkurrens med andra sökande har kommunerna Tjörn, Falun, Vänersborg, Norrtälje, Helsingborg och Värnamo erhållit stöd för att starta igång verksamheter med ippi.  Ippi är en världsunik svensk produkt som är flerfaldigt belönad. Försöken ska ge svar på om digital teknik kan hjälpa till att bryta äldres isolering och ge kunskap om hjälpmedel.www.ippi.se