DoReMIR AB STING Business Angels

DoReMIR Music Research AB har utvecklat programmet ScoreCleaner som automatiskt framställer noter direkt när du spelar. Programmet är musikintelligent till skillnad från andra program som kräver att den som musicerar själv instruerar programmet hur det ska tolka det han eller hon spelar. Investeringen av medlemmar i STINGs affärsängelnätverk ska användas till att förstärka teamet och påskynda företagets produktlanseringar samt internationella expansion.

ScoreCleaner innebär ett helt nytt och mycket enklare sätt att skapa noter och erbjuder därmed stor och tydlig nytta för användarna. Programmet har potential att revolutionera musikers och musikpedagogers musicerande.Innovatörerna bakom DoReMIR är Sven Ahlbäck, musiker och professor vid Kungl Musikhögskolan i Stockholm vars forskning ligger till grund för ScoreCleaner, som tillsammans med Sven Emtell, civilingenjör och hobbymusiker, utvecklat programmet.www.doremir.com