Svensk diabetesinnovation Europapatent

Bara i Norden finns det 1,3 miljoner diabetiker. En stor andel av dessa måste ha med sig ett flertal olika produkter för att kunna sköta sin dagliga egenvård. Konsekvensen av dåligt efterlevd egenvård är allvarliga komplikationer såsom synförlust, njurfel, neuropati som i värsta fall leder till amputation. Brighter AB utvecklar en unik integrerad allt-i-ett lösning som förenklar vardagen för diabetiker och förbättrar egenvården.