Cortus förvärvar GEP Group

Cortus förvärvar verksamheten i konsultföretaget GEP Group den 1:a april 2011 och bildar dotterbolaget Cortus Engineering AB. Affären innebär att samarbetet mellan Cortus och GEP kring förgasnings- och teknikprojekt går in i en ny fas när bolagen nu går samman.

Cortus AB affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. Läs mer om Cortus