Det blir inte alltid som man tänkt sig!

Den i särklass viktigaste frågan för de flesta start-up företag är hur man hittar pengar för att kunna förverkliga sin idé. När vi tar in ett företag och börjar jobba med det så är det första vi gör att gå igenom vilka möjligheter som finns att få in s k mjuka pengar. Dessa pengar är snälla eftersom det är bidrag som man får gratis utan återbetalningskyldighet. Nackdelen med dessa är att det tar en hel del tid att skriva ansökan på rätt sätt så man inte gör några fel som gör att ansökan hamnar i papperskorgen. Förväntningarna är stora när vi upplyser entreprenören om denna möjlighet som de oftast har dålig insyn i.

 Parallellt med detta arbete så sätts s k milesstones upp som företaget ska jobba efter och som blir ett viktigt styrdokument för den fortsatta resan. Dessa milesstones bakas ofta in i projektplanen i ansökan som ska in för att söka mjuka pengar. När ansökan är inskickad börjar en spännande väntan. Kommer vi eller kommer vi inte att få pengar? Tiden går och under tiden får företaget jobba på så gott det går med de medel som de har och att hoppas på det bästa. En förutsättning för att lyckas hela vägen är att företaget blir kallat på en intervju som i många fall leder till att man i slutändan får pengar. Om man inte får en kallelse så kommer nervositeten smygande. Hur ska man nu ta sig framåt? Hur ska vi betala personer som vi vill engagera? Hur ska vi kunna utveckla produkten färdigt? Frågorna är många. Ibland händer det som rubriken handlar om nämligen att man får gå över till plan B. Hur ska vi nu ta oss framåt utan att ha ordnat finansieringen för den närmaste tiden? Entreprenörerna har riskerat mycket och de har stora förhoppningar att deras affärscoach ska kunna rädda dem i nöden.

Nu gäller det att vara kreativ och hitta snabbt möjligheter att köra bolaget vidare med annan finansiering än man tänkt sig från början. Finns det några företagspartners man kan ta in i ett samarbete där de hjälper till att finansiera utvecklingen mot att få ta del av ett framtida intäktsflöde? Finns det andra pengar att söka? Går det att låna in pengar från banker eller andra långivare? Ska man ta in pengar från privata investerare eller andra institutioner i utbyte mot aktier? Frågorna hopar sig. Svåra vägval där ett felaktigt beslut kan få stora konsekvenser.

Många entreprenörer som jag lyssnat på målar ofta upp en bild av sin finansieringsresa att den varit allt annan än rak och tydlig! Det är många gupp på vägen som ska passeras och där t o m färdriktningen ändras på vägen. En framgångsrik person som nyligen lyckats att ta in mycket pengar i sitt bolag beskrev sin finansieringsresa som ett “Paris-Dakar rally!” Hur tror ni den resan sett ut? Allt annat än enkel och rak! Eftersom ett kännetecken för en duktig entreprenör är att de är oerhört målmedvetna och envisa så tar det sig fram på ett eller annat sätt men det du kan vara säker på är att; “Det blir inte alltid som man tänkt sig!” 

Lycka till!

Olof Berglund, Affärscoach, Medtech