Innoovationsbron – Polyscorp AB

Innovationsbron investerar i Polyscorp System AB, som har utvecklat ett system för att designa och producera tryckta rörliga och färgföränderliga informations- och förpackningslösningar.