Innovationsbron investerar i Telcred AB

Innovationsbron investerar 1,3 MSEK i Telcred AB. I den totala finansieringen på 2,3 MSEK deltar även affärsänglar. Telcred utvecklar en ny typ av passersystem som gör det möjligt för företag att göra sig av med traditionella fysiska nycklar. Dessa kostar mycket att hantera och tenderar också att tappas bort, vilket leder till dålig säkerhet. Telcred ersätter de traditionella nycklarna med ett offline passersystem där din mobil är din ”nyckel”.

 www.telcred.com