Arboga Vattenverk

Ny teknik från Predect ger Arboga Vattenverk möjlighet att finna och stoppa mikroföroreningar såsom bakterier eller parasiter innan det når Arbogabornas kranar.