Norra Djurgårdsstaden Innovation

Den 17 februari möttes innovativa miljöteknikföretag från STING och byggherrar med markanvisning i Norra Djurgårdsstaden. Syftet var att hitta lösningar hur stadens miljökrav kan förverkligas på bästa sätt. Arrangörer var Stockholm Business Region Development och Exploateringskontoret.

”Här fick vi möjlighet att direkt med de aktörer, som är med och formar framtidens stad, visa på de nya lösningar som våra bolag erbjuder. Med tanke på de tuffa miljökrav som är en förutsättning för utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden är det absolut nödvändigt att utnyttja innovativa produkter och tjänster. STING ser även ett medverkande i dessa sammanhang som en bra avstamp för att skapa morgondagens exportföretag”, säger Magnus Rehn, affärscoach på STING.Inför mötets skrev Ulla Hamilton (vice gruppledare (m), företagarborgarråd, trafik- och arbetsmarknadsborgarråd) bland annat följande på sin blogg:”Detta är första gången som vi genomför ett möte som detta. Mötet leder förhoppningsvis till nya samarbetsmöjligheter och till att det förverkligas nya lösningar som förstärker miljöprofilen i vårt nya miljöprofilområde Norra Djurgårdsstaden. Det finns ett stort internationellt intresse för det som sker i området och det gör att de aktörer som finns här får en stor möjlighet att sälja sin kunskap internationellt.”Innovationsbolag som medverkade från STING:Predect har utvecklat en produkt för realtidsbevakning av kvaliteten på dricksvatten, bordsvatten och vatten för livsmedel- och läkemedelsproduktion. Kunderna sparar pengar genom tidig upptäckt av föroreningar i vatten, snabba analyssvar och minskat produktbortfall och reklamation.Solarus har utvecklat ett modulärt solfångarkoncept med tre typer av solfångare; Termisk-, solcells- respektive hybridpanel (som ger både el och värme från samma panel). Med 50-70% lägre materialinnehåll än andra solfångare kan produktionskostnaden reduceras markant. Systemet möjliggör kortare pay-off-tid som leder till att solenergin blir konkurrenskraftigare gentemot andra energislag såsom olja, el och fjärrvärme.FlexiClean har utvecklat en innovativ filterhållare för rening av dagvatten. Produkten bygger på djup kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar och en förståelse för de utmaningar kommuner och privata aktörer ställs inför varje dag. FlexiClean är laddad med egenskaper som avsevärt förbättrar och förenklar arbetet med inspektion och underhåll av brunnen. Och den kan anpassas för rening i alla tänkbara miljöer.SEEC erbjuder smart geotermisk energilagring. Sommarvärme lagras i jorden för att utnyttjas på vintern. Vinterkyla lagras i jorden för att användas på sommaren. Kostnader och energiförbrukning reduceras dramatiskt genom att energin lagras istället för produceras. Rehact har utvecklat en ny typ av ventilation- och värmeväxlarenhet för användning i byggnader. Produkten utnyttjar synergier och höjer därmed återanvändningsgraden av energi. Tekniken kan också ge bättre resursutnyttjande för lokala energikällor som t.ex. solkraft.