Linda Krondahl sjunde plats ”101 Supertalanger”

I slutet av januari offentliggjorde Veckans Affärer den inbördes ordningen på sin lista över “Sveriges 101 supertalanger”. Linda Krondahl, VD och grundare av HiNation knep sjundeplatsen.

Talangerna har rankats i fem kategorier i skala 1-3 enligt en modell Veckans Affärer har tagit fram tillsammans med Accenture. Kunskap: Expertkunskaper inom sitt område. Prestation: Hur väl har talangen presterat hittills? Drivkraft: Vilka hinder har övervunnits? Trendkänslig: Hur väl använder och anpassar talangen sig till viktiga trender inom sitt område? Personligt varumärke: Hur väl har talangen lyckats bygga sitt varumärke i offentligheten?Ta del av hela listanOm HiNationUtvecklar högkvalitativa solcellsprodukter för krävande kunder och krävande klimat. Kunderna sträcker sig från västvärldens köpstarka frilufts-och båtmänniskor till utvecklingsländernas fattigaste, som förenas av ett gemensamt behov: ljusstark, säker belysning och att kunna ladda mobiltelefonen och andra mobila elektriska produkter.  www.hination.se / www.hination.org