REHACT ökar aktiviteten i Polen

REHACT AB investerar knappt två miljoner kronor för att grunda ett nytt säljbolag i Polen tillsammans
med två lokala partners. Det nya företaget får namnet iRWN och grundas tillsammans med
organisationen Instytut Karpacki och det polska bolaget iNergy.