Våga Go Global!

Vad beror det på att vi inte har fler framgångsrika svenska företag ute i världen? Beror det på att vi inte är tillräckligt konkurrenskraftiga? Har vi blivit för försiktiga och bara säljer på den inhemska marknaden som vi förstår?

I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka vuxit upp med stora svenska framgångsrika företag som lyckats mycket bra internationellt. Vad har egentligen hänt under de senaste 20-30 åren? Varför har vi inte fått fram lika många framgångsrika stora företag nu som förr?

Mitt inlägg kommer att fokusera sig på det som är mitt specialområde nämligen medicinteknik eller medtech som det ofta benämns.  Vi har i Sverige varit mycket duktiga på detta område och har några riktigt fina bolag som lyckats mycket bra och blivit stora företag. Jag tänker t ex på Elekta, Gambro, Getinge, Sectra  m fl. Det finns i Sverige ungefär 500 st företag som verkar inom medtech. De flesta av företagen är små företag med några få anställda och en omsättning på några miljoner kronor. De flesta av dessa företag har valt att fokusera på den svenska marknaden och i bästa fall även på den nordiska. Detta är marknader som man tycker att man behärskar och förstår.

Kan man bli ett stort framgångsrikt företag om man fokuserar på sin hemmamarknad? Svaret är Nej. Sverige och Norden är en alldeles för liten marknad som står för några enstaka procent av den globala medtech-marknaden. Ska man lyckas måste man nå marknader som t ex USA och viktiga länder i Europa där det säljs mycket produkter inom hälso-och sjukvården och där ekonomierna är starka och kan betala för produkterna eller tjänsterna.

Varför har då inte fler företag tagit sig utomlands? Personligen tror jag att anledningen är att det är för svårt och förenat med stora risker för det enskilda företaget att ta detta steg som gör att många avstår. Om de har en liten hanterlig marknad i Norden som de kan överblicka och där man förstår systemet och även språket så nöjer man sig med det. Varför ta onödiga risker!?

I slutet av mars drar STING igång internationaliseringsprogrammet, ”Go Global Medtech”, för tredje året i rad. Programmet syftar till att lära medtech-företagen allt om hur hälso-och sjukvårdssystemen fungerar runtom i världen. Vidare får de lära sig allt om hur den regulatoriska processen går till, hur man får betalt samt vilka olika marknads-och säljstrategier som man kan använda sig av. Tanken är att de deltagande företagen ska arbeta fram sin egen internationaliseringsstrategi under programmet som pågår i sammanlagt 5 mån. Under sammanlagt 10 dagar(två dagar i varje månad) så går vi igenom USA, Europa, Asien och övriga viktiga marknader. Dessutom går vi också igenom hur företaget kan organisera sig och finansieras upp för att klara av en internationell expansion. Programmet sponsras av Vinnova och Innovationsbron som gör att prislappen på programmet är mycket anständigt!

Är du redo att ”Go Global” och bli nästa framgångsrika exportföretag inom medtech? Hör av dig till mig senast den 31 januari!

/Olof  Berglund, Affärscoach, medtech, STING.