Varför gå över ån efter vatten?

Har entreprenörer i Sverige den utomordentliga fördelen av en liten hemmamarknad? Eller är marknadens storlek en nackdel för ett expanderande bolag? Både ja och nej – en liten hemmamarknad ger möjlighet att lansera en ny produkt i en marknad där det går att testa och justera innan den lanseras i ett större sammanhang men den egna marknaden räcker inte så länge innan bolagen tvingas expandera utomlands. Samtidigt erbjuder den svenska marknaden en kundstruktur i många industrier bestående av stora internationella företag vilket gör en fortsatt breddning internationellt via dessa kunder är enklare än om helt nya kunder i andra länder skall övertygas.

Med en liten hemmamarknad inses tidigt att produkter och erbjudanden måste formas efter vad en internationella marknad kräver och inte endast basera sig på vad den inhemska kundernas kravbild säger. Detta ger oss svenska företag fördelar då vi tidigare initierar vår internationalisering. Som jämförelse sker en internationalisering hos svenska företag ofta redan när de har mindre än 10 anställda samtidigt som motsvarade siffra för franska företag med en betydligt större hemmamarknad är i storleksordningen 100 anställda. Vidare har det visat sig att mindre företag har oftast mer att vinna på en internationalisering än vad större mindre anpassningsbara företag kan – så vänta inte ge er ut i världen hellre tidigt än sent!

Varför kan då ett beslut att inleda sin internationalisering vara avgörande? Olika situationer innebär olika anledningar men de vanligaste är att detta är en förutsättning för fortsatt tillväxt. Detta i sin tur är en förutsättning för en fortsatt och hållbar framtida lönsamhet. Ett annat skäl kan vara att det är det enda sättet att skydda sin idé då det annars kan uppstå direkt eller indirekt konkurrens som i sin tur växer sig starkare och på sikt tar över marknaden – även den som finns på vår hemmamarknad.  Slutligen är det inte ovanligt att de kunder som har valt den lösning som bolaget har lanserat i sin tur kräver att den finns tillgänglig på flera marknader och detta blir en förutsättning för att behålla denna kund.

Allt ovan innebär med andra ord en offensiv tillväxtstrategi där valet av marknader, distributionssätt och erbjudande bör vara väl grundat. Mer om detta och hjälp att formera sin egen internationaliseringsplan hjälper vi gärna till med i vårt Go Global program. Alla företag är inte allergiska mot kunder som Jörnkängan som under flera år har gjort allt för att undvika nya kunder.

Nog om detta – lycka till alla entreprenörshjältar i Sverige och på främmande mark!

/Magnus Rehn