Scint-X 1, 5 Mkr från Vinnova

Bolaget Scint-X har nyligen fått 1 087 500 kronor i bidrag från Vinnova för vidareutveckling av företagets patenterade teknik för strukturerade scintillatorer samt 470 000 kr i bidrag från Vinnova’s program ”Myfab SME Access 2010”, vilket innebär att 50% av de kostnader Scint-X har för sin utvecklingsverksamhet i Electrumlaboratoriet finansieras av Vinnova.