Mantex – Maud Olofsson

Torsdagen den 16 december besöktes det snabbväxande miljöteknikföretaget Mantex av näringsminister Maud Olofsson. Näringsministerns besökt initierades av Exportrådet, som ville visa upp Mantex som ett gott exempel på hur de hjälper svenska miljöteknikföretag att etablera sig på den internationella marknaden.

Exportrådet tilldelades under förra mandatperioden 49,5 miljoner kronor av regeringen för att hjälpa svenska miljöteknikföretag att etablera sig på den internationella marknaden. 2008 anslog regeringen 14,5 miljoner kronor till Exportrådet för att genomföra en särskild satsning på främjande av miljöteknikexport för små företag.- Sverige har många duktiga miljöteknikföretag, som gärna vill tillvarata den gröna omställningens fördelar och komma ut på en global marknad. Men ungefär åttio procent av dem är små, med högst tio anställda. Den internationella erfarenheten liksom kapaciteten att ta risker och satsa på export är begränsad, vilket vi vill råda bot på genom denna satsning, säger näringsminister Maud Olofsson.Mantex team, med vd Erik Odén i täten, kom till affärsinkubatorn STING i november 2007och teamet bestod då av fyra fritidsarbetande grundare. Idag har de en omsättning på fem miljoner kronor och räknar med att dra in 20 miljoner 2011. Om fyra år siktar de på att vara 85 anställda, med produktion både i Europa och USA och ha 200-250 miljoner kronor i omsättning.Mantex utvecklar produkter och teknik med syfte att effektivisera energibolags och skogsbolags användande av råvaror. Företaget har utvecklat en ny unik mätmetod. Med Mantex teknik är det bl.a. möjligt att snabbt och noggrant mäta fukthalt i biomassa (t.ex. biobränsle). Fukthalten är en viktig parameter vid förbränning av biobränsle i exempelvis värmekraftverk. Med bättre kunskap om fukthalten kan biobränslet utnyttjas bättre, vilket har många fördelar, inte minst för miljön. Mantex fokuserar på energi, skogs- och pappersindustrin initialt i norra Europa och inom kort även Nordamerika. www.mantex.se