Vinnova rockar!

Många av våra STING-bolag får finansiering av Vinnova. För de allra flesta innovativa bolag i tidiga skeden är ju just finansiering kritiskt. Och mjuka pengar under startfasen är ju kanon, eftersom det inte späder ut grundarnas innehav. Fyra av våra bolag har finansierats med totalt 2,9 Mkr genom Forska och Väx och det nyantagna bolaget Orexplore har fått 300 000 kronor via VINN NU.

Bolaget Scint-X har också nyligen fått 1 087 500 kronor i bidrag från Vinnova för vidareutveckling av företagets patenterade teknik för strukturerade scintillatorer samt 470 000 kr i bidrag från Vinnova’s program ”Myfab SME Access 2010”, vilket innebär att 50% av de kostnader Scint-X har för sin utvecklingsverksamhet i Electrumlaboratoriet finansieras av Vinnova.  Så ett hett tips är att hålla koll på VINNOVAs utlysningar!