Tomologic gör Take Off

Tillväxtbolaget Tomologic med sitt optimeringssystem för beskärning av metall har uppmärksammats med priser i såväl Venture Cup som European Sustainability Award. Under de två åren hos STING har man gått från utvecklingsbolag till att nu vara redo att bevisa att tekniken är kommersiellt gångbar. Igår avtackades Tomologic vid en Take Off-ceremoni hos STING.

STINGs vd Pär Hedberg inledde ceremonin med att ge några råd för tillväxtbolag, och konstaterade samtidigt att Tomologic får högsta betyg på så gott som alla punkter. Som ett skolboksexempel hittade Tomologic tidigt kunder som såg potentialen i produkten och kunde fungera som en samarbetspartner under utvecklingen av tekniken.  Även rådet om att hålla hög hastighet för att inte bli omsprungen av konkurrenter har Tomologic tagit till sig. Utvecklingen har gått i hög fart, och ibland har STINGs affärscoacher knappt hunnit med, enligt Pär Hedberg.Ordet tomo betyder vän på japanska och dela på grekiska. Tomologics mjukvara för tillverknings-industrin ger effektivare skärplaner och en stor minskning av materialspill. Det spill som uppstår vid skärning av all sorts plåt innebär en stor kostnad för tillverkningsindustrin och leder till ett omfattande slöseri med energi med negativ miljöpåverkan som följd. – Ingenjörsvetenskapsakademiens utredning om hur vi kan minska energiförbrukningen i Sverige visar att absolut största möjligheten ligger i besparingar. Det visar på potentialen i Tomologic. Om hela tillverkningsindustrin använde Tomologics teknik skulle det medföra en energibesparing motsvarande energin från 900 vindkraftverk, sa Raoul Stubbe, som har varit Tomologics coach under de två åren på STING.Bolagets grundare Magnus Norberg Ohlsson arbetade själv på fabriksgolvet när han insåg de stora förbättringsmöjligheterna inom skärteknik. Han testade själv olika skärmetoder och hittade snart mycket effektiva sätt att skära med minskat spill men insåg svårigheten i att lära ut metoden. Då föddes idén att göra mjukvara av kunskapen. Idén blev ett bolag och snart kom Magnus Norberg Ohlsson i kontakt med STING. De två åren på inkubatorn har varit mycket värdefulla för Tomologic menar han.– STING är som en stor community av kunskap och erfarenheter att ta del av, och det erfarenhets-utbytet har varit otroligt viktigt för mig. Även STINGs stora nätverk har varit värdefullt, det var ju STING som introducerade oss för vår nuvarande ordförande Agne Pettersson, säger Magnus Norberg Ohlsson.När Tomologic nu lämnar STING är utvecklingsfasen över och man går in i en strategisk period som ska leda fram till bolagets vision.– Vi ska bli global marknadsledare inom vår nisch, avslutar Magnus Norberg Ohlsson.www.tomologic.com