Solarus 4,95 Mkr Energimyndigheten

Solarus har utvecklat en första solfångare för höga temperaturer och för elproduktion som kan byggas i kompositmaterial. Solarus förhandlar just nu med ett antal kommuner i Sverige för placering av produktion, sammansättning, testning och kvalitetsgranskning av nyckelkomponenter

Solarus solfångare kan användas för solvärme,solkyla och för solel i bostadshus och flerbostadshus, men även i  solfarmer. Företaget får nu stöd med 4,95 miljoner kronor från Energimyndigheten för att börja producera och därefter lansera produkten på en internationell marknad. – Det unika med Solarus är att man har kombinerat två goda egenskaper hos andra typer av solfångare och kan ändå hålla ett konkurrenskraftigt pris, säger Mikael Fjällström, chef på Energimyndighetens enhet för affärsutveckling. Solarus siktar på att ta en betydande del av solvärmemarknaden som 2009 uppskattades till 350 miljoner kvadratmeter av International Energy Agency, IEA. Även solelsmarknaden är stor och växer snabbt. Solarus räknar med en stor efterfrågan för sin kombinerade solpanel – för såväl värme som el – Solarus PVT. Solarus vänder sig också mot applikationer för avsaltning av vatten och vattenrening.Under många års forskning har Solarus har utvecklat ett modulärt system som kan konfigureras till tre olika versioner av koncentrerande solfångare; Solarus T  för enbart värmeproduktion, Solarus PV för enbart elproduktion och Solarus PVT, en hybrid för både värme och elproduktion. Solarus har genomgått STINGs inkubatorsprocess och är ett av riskkapitalfonden STING Capitals portföljbolagwww.solarus.se