Cortus förgasningsteknik i Spanien

Cortus AB och ett tyskt återvinningsföretag har tecknat ett avtal avseende projektering av en förgasningsanläggning i Spanien. Cortus innovativa förgasningsteknik WoodRoll ger det tyska företaget möjlighet att producera förnyelsebar energi och ersätta kol som energikälla i deras återvinningsprocesser.

Cortus AB vision är att bygga framtidens innovativa och hållbara energiförsörjning för kraft och processindustrier. Cortus arbetar med att bli en internationellt ledande aktör inom industriell försörjning av ren förnyelsebar energigas från biomassa baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. Förgasningstekniken bygger på hög verkningsgrad, bränsleflexibilitet och en ren energigas utan föroreningar. Grön energi genom kostnadseffektiv produktion av biogas. www.cortus.se