Utmaningen att förstå vad man ska leta efter

Hade ett startmöte igår med ett nyantaget STING-bolag. Det är alltid med stor förväntan som vi träffar bolagen för att bättre lära känna personerna som döljer sig bakom. Förväntningarna kom inte heller den här gången på skam. Mötte två inspirerande grundare som tillsammans utvecklat en ny teknik med många spännande möjliga applikationer. Som så ofta i våra bolag så består grundarteamet av två välmeriterade innovatörer som har kommit till STING bland annat med en förväntan att vi ska hjälpa till att rekrytera in en entreprenör som kan tillföra det mer kommersiella perspektivet i bolaget.

Vill med detta inlägg dela med mig av några frågor som du som grundare bör ställa dig när du funderar på huruvida du ska ta in ytterligare en partner i bolaget.

  • Vad vill du åstadkomma med ditt företag? På kort och lång sikt.
  • Saknar du och dina medgrundare några kompetenser och drivkrafter för att ni ska nå dessa mål? Har ni till exempel rätt kompetens att hitta rätt affärsmodell, skapa en säljstrategi och sälja er produkt till relevanta kunder?
  • Är du beredd att ”ge” bort en del av bolaget till en affärsorienterad person? Tänk till både vad avser ägarandel och möjligheten att påverka företagets inriktning framåt!
  • Finns det idag finansiering i bolaget för att ersätta den ni tar in? Om svaret är nej, fundera på vilka alternativa incitament ni skulle kunna erbjuda.
  • Är det viktigt att bolaget även fortsättningsvis har sitt säte på samma ställe som idag? Det kan också begränsa urvalet av möjliga kandidater.
  • På vilka värdegrunder vill du att ditt företag ska utvecklas? Detta är viktigt att ha i åtanke när du sedan funderar vidare på vilken personlighetstyp du vill ha in i bolaget.
  • Och vilken personlighets typ tror du skulle passa in i/komplettera  teamet? Tänk på att ”opposites attracts”, ofta kan det vara en fördel att vara öppen för att ta in någon som tillför ett helt nytt perspektiv i bolaget inte någon som tänker precis som du!

Om du tar dig en ordentlig funderar på ovanstående frågor så är du en bit på väg. Väl ”hemma” med beslutet att ta in en entreprenör i ditt bolag och förutsättningarna för detta är det dags att mer i detalj fundera på profil. Var hittar du sedan dina kandidater? Och hur försäkrar du dig om att det blir en vinnande dynamik i bolaget? To be continued….