Forska & Väx hösten 2010

Telcred, Sensegraphics, MoSync och det nyantagna STING-bolaget Micro Delta T har tillsammans fått 2 860 800 kronor i finansieringsstöd från VINNOVA-programmet Forska & Väx.

Micro Delta T AB: Stockholm, 500 000 kr, ytbeläggning för effektivare plattvärmeväxlareMosync AB: Stockholm, 1 400 000 kr, ”app store”-lösning som fungerar tvärs över olika mobila plattformar och modeller.SenseGraphics AB: Sollentuna, 460 800, utvecklingsplattform för framtagning av nya medicinska simulatorer för en bättre sjukvård.Telcred AB: Stockholm, 500 000 kr, offline-passersystem som ersätter traditionella nycklar i miljöer där detta tidigare varit omöjligt.VINNOVA finansierar genom Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Satsningen är på sammanlagt 120 miljoner kronor per år. I Forska&Väx andra ansökningsomgång 2010 för FoU-projekt och förstudier finansierades 42 små och medelstora företag med sammanlagt 41,7 miljoner kronor. Företag kan söka tre typer av finansiering: genomförande av FoU-projekt, förstudie inför FoU-projekt samt behovsidentifiering inför FoU-projekt. Företagen ska själva medfinansiera FoU-projekten med minst lika mycket pengar. Läs mer om Forska & Väx