Massajer HiNation

HiNation AB har beviljats medel från Tillväxtverkets program DemoMiljö för att testa HiNation HiLight, en liten bärbar, kompakt mobilladdare och lampa som drivs till 100% av solenergi. Företaget har under hösten varit i Tanzania för att testa produkten hos massajer, skolor, hälsokliniker och turistlodger som saknar tillgång till el.

– I Tanzania har enbart 3 procent av befolkningen på landsbygden tillgång till el. Att ladda sin mobiltelefon kan kosta 5 kronor, och då behöver du kanske först gå flera mil till närmsta laddningsplats. Det innebär att laddning av mobiltelefonen idag är en tung utgiftspost i många familjers budget, säger Linda Krondahl, VD på HiNation.I Afrika finns det idag över 500 miljoner mobiltelefonanvändare, varav majoriteten saknar tillgång till el i hemmet. HiNation HiLight ger hela 20 timmar ljus eller minst 3 mobilladdningar från 10 timmar sol. För användare i tillväxtländer betyder HiLight minskade kostnader för fotogen och mobilladdning, samtidigt som det skapar goda möjligheter till en extrainkomst genom laddning av mobiltelefoner till omgivningen.-  Dessutom har HiLight stora fördelar som inte lika enkelt kan mätas i pengar; barn kan läsa läxor på kvällen, kvinnor kan röra sig säkrare nattetid och risken för bränder och brännskador minskar, säger  Linda Krondahl.Svårigheten ligger i att kunna erbjuda en produkt med hög produktionskostnad till användare med låg köpstyrka. Syftet med förstudien var därför samtidigt att identifiera hur man kan överbrygga problemet genom lokala samarbeten, microfinansiering eller uthyrningsmodeller. Som ett resultat av resan diskutera HiNation nu med ett antal lokala partner hur ett storskaligt samarbete skulle kunna utformas.HiNation HiLight har även fått stor uppmärksamhet hos friluftsintresserade i och utanför Sverige eftersom produkten är kompakt, har låg vikt, tål vatten och flyter – något som exempelvis kajakpaddlare och vandrare uppskattat.- Eftersom vi mött ett så stort intresse tar vi upp förhandsbokningar på vår hemsida, och har redan bokat upp en stor del av den första leveransen på 200 exemplar. Vi har redan vant oss vid ett liv med trådlösa produkter, men vi har inte löst problemet med att ladda dem trådlöst. Nu är det dags att ändra på det, säger Linda Krondahl.HiNation är ett av STINGs inkubatorsbolag och erbjuds därmed avancerat affärsutvecklingsstöd med målsättningen att utvecklas till ett internationellt tillväxtbolag.Fillmklipp:http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hination-ab/video/view/hination-intro-trendgalan-19-nov-2010-4236HiNation ABUtvecklar högkvalitativa solcellsprodukter för krävande kunder och krävande klimat. Kunderna sträcker sig från västvärldens köpstarka frilufts-och båtmänniskor till utvecklingsländernas fattigaste, som förenas av ett gemensamt behov: ljusstark, säker belysning och att kunna ladda mobiltelefonen och andra mobila elektriska produkter.  www.hination.se / www.hination.org.Demo MiljöGer myndigheter, kommuner, institutioner och företag inom ett fyrtiotal av Sidas samarbetsländer möjlighet att pröva ny teknik. Små och medelstora företag erbjuds stöd till förstudier och projektutveckling. DemoMiljö är ett gåvobaserat stöd till moderna miljötekniska lösningar inom hållbar stadsutveckling och förnyelsebar energi. DemoMiljö ger mottagarländerna möjlighet att pröva moderna miljötekniska lösningar och företag möjlighet att få demonstrera sitt kunnande och sina produkter. Stödet riktas till samarbetsländer i Afrika, Asien, Latinamerika samt Öst- och Centraleuropa. Läs mer