orexplore VINN NU

I höstens omgång av finansieringsprogrammet VINN NU har det nyantagna STING-bolaget Orexplore finansierats med 300 000 kronor. Orexplore har utvecklat och patenterat ett revolutionerande sätt att analysera mineralinnehåll i borrkärnor vid mineralprospektering och gruvbrytning.

VINN NU riktas till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat. Företagen finansieras med 300 000 kronor vardera. Bakom satsningen står VINNOVA och Energimyndigheten. Om Orexplore ABOrexplore har utvecklat och patenterat ett revolutionerande sätt att analysera mineralinnehåll i borrkärnor vid mineralprospektering och gruvbrytning. Det portabla mätinstrumentet möjliggör analys direkt ute i fält och med stor noggrannhet, istället för att som idag skicka proverna för laboratorieanalys. Detta innebär att en signifikant effektivisering av prospektering och brytningsarbetet är möjlig.