STING Capital SEEC

Riskkapitalfonden STING Capital har investerat i cleantechbolaget SEEC, som levererar smarta energisystem för uppvärmning och kylning av större fastigheter och industrianläggningar baserat på effektiv energilagring i berg.

– Efterfrågan på kostnadseffektiva och miljövänliga energilösningar och energilagringsteknik är mycket stor. STING Capitals investering ger oss möjlighet att ta en stark position på en snabbt växande marknad. Vi bygger nu upp vår organisation för att kunna växa både i Sverige och på exportmarknaden.  Det är en otroligt spännande tid! – SEEC levererar så kallade balanserade energilager. Efter att ha träffat några av SEECs kunder, bland annat Katrineholms Kommun, och lyssnat på utlåtanden från flera oberoende experter, tvekade jag inte att rekommendera SEEC för fondens investeringskommitté. Finansierat med egna medel och hårt arbete har ledningen lyckats bygga ett snabbväxande bolag inom en sektor med mycket stor tillväxtpotential, säger Martin Gemvik, Investment Manager på STING Capital.SEEC har bland annat implementerat sitt geotermiska energisystem i fastighetsbolaget Sigtuna Hem, som såg SEECs lösning som den mest fördelaktig uppvärmningsformen både ekonomiskt och miljömässigt.  Ett annat lyckosamt projekt är tillsammans med Katrineholms kommun, där SEECs teknik används för att låta bandyisen värma stadens konstgräsplan, som nu är spelbar hela vintern.  Katrineholms kommun har med denna lösning sänkt energikostnaden med närmare 90 procent, vilket innebär att projektet betalar sig på mindre än 4 år. SEECs nuvarande ägare Jan Thorburn och Jean Nicou var med och grundade bolaget 2006. Jan har mer än 30 års erfarenhet från fjärrvärme- och energifrågor medan Jean har ett förflutet från fastighetsbranschen. Under hösten 2010 rekryterades Andreas Andersson som ny VD med en gedigen erfarenhet av internationell försäljning av större industriprojekt; senast som VD för Solcellsbolaget M2 Solar Systems AB. I mars 2010 antogs SEEC till STINGs affärsinkubator och får därmed avancerat affärsutvecklingsstöd för snabbare expansion. Nyligen utsågs SEEC på Deloittes Rising Stars-lista till det sjätte mest snabbväxande teknologiföretaget i Sverige.Mycket av världens energiförbrukning går åt till att värma och kyla byggnader. Men idag låter vi en stor del av den värme och kyla som produceras gå till spillo. SEECs geotermiska energisystem tar effektivt tillvara på överskottsenergi genom att lagra och återanvända den för att på nytt värma upp eller kyla byggnader. Systemet används även för att säsongslagra solenergi. Baserat på en unik och patenterad metod för att övervaka, analysera och styra energisystemet kan SEEC minska energiförbrukningen i samband med uppvärmning och kylning av t ex byggnader med upp till 90 procent. Läs mer på www.seec.seRiskkapitalfonden STING Capital har bildats av affärsinkubatorn STING (Stockholm Innovation & Growth AB) och Innovationsbron. Övriga investerare är affärsänglar från nätverket STING Business Angels, Pod Venture Partner, Folksam, Östersjöstiftelsen, ALMI Stockholm, Länsförsäkringar Stockholm, Peder Sager Wallenbergs Stiftelse, Allba Invest, TageHus Förvaltning och KTH Holding. STING Capital investerar i innovativa teknikbolag i tidiga skeden och med stor internationell potential. STING Capital investerar normalt 1- 4 Mkr per bolag och är oftast första externa investeraren i bolaget. www.stingcapital.com