HiNation på Trendgalan

På Trendgalan den 19 november är årets övergripande tema den mobila människan. Linda Krondahl från STING-bolaget Hination är en av talarna på temat ”Masaj 2.0 – det mobila energibolaget laddar Mobilt i utvecklingsländer, vilka mobila tjänster finns i Afrika?”

Läs mer om HiNationTrendgalan är ett återkommande evenemang som lyfter fram personer, företag,företeelser som ligger i tiden och har potential att erövra världen. Trendgalanhyllar entreprenören och entreprenörskapet för att få fram fler företag ochförebilder. Läs mer