TranSic 7 Mkr

Vinnova har nyligen delat ut 350 miljoner kronor till forskningsprojekt för framtidens fordon. Alumnibolaget Transic får 7 Mkr för att utveckla komponenter i kiselkarbid som ger högre verkningsgrad, har mindre kylbehov och sänker kostnaden för drivsystemet.

Övriga projektpartners är Haldex, BAE Systems och QRtech. Målet är att utveckla komponenter som möjliggör billigare och effektivare hybridbilar. Totalt finansierades 64 projekt sinom programmet FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, en gemensam satsning av staten och fordonsindustrin på forskning och innovation.De projekt som nu beviljats stöd finns inom FFI:s fem delprogram: Transporteffektivitet, Fordonsutveckling, Fordons- & trafiksäkerhet, Energi & Miljö och Hållbar produktionsteknik. Målsättningen med FFI är att minska vägtransporternas miljöpåverkan, minska antalet skadade och dödade i trafiken samt att stärka den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft. FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten (VINNOVA, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania CV, AB Volvo, Volvo Personvagnar, Saab Automobile och FKG) om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Satsningen omsätter årligen 1 miljard kronor, varav hälften är offentliga medel. Under 2009 finansierades 156 projekt.Läs mer om TranSicLäs mer om finansierade projekt